english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 3391-22-76

Гълъбовъд:   Andreas Moeller


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
Training 1 14.07.2022 07:00:00 867 101.035 5000 0.0000