english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 44393

Гълъбовъд:   ALDO


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 982 47.6506 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 1098 569.927 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 350 1310.9 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 838 957.977 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 886 1093.67 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 940 614.477 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 1203 6.4571 9780 0.0000