english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 47935

Гълъбовъд:   E.L.Loft en Zn


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 412 1374.77 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 252 1466.85 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 77 374.681 5000 0.0000