english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 7196-22-65

Гълъбовъд:   Dr. Angela Targatz


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 4 18.08.2022 06:40:00 315 205.719 303520 0.0000
RACE 3 12.08.2022 06:45:00 457 1199.49 189100 0.0000
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 859 202.664 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 398 1336.05 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 73 1160.58 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 959 1083.65 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 909 927.049 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 1175 318.283 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 901 619.867 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 875 157.266 9780 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 925 84.1564 5000 0.0000