english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 7196-22-107

Гълъбовъд:   Dr. Angela Targatz


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 495 1251.7 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 216 316.372 5000 0.0000