english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 31115

Гълъбовъд:   Sefer Yunuz


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 219 1576.01 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 1073 65.3029 5000 0.0000