english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 5129-22-364

Гълъбовъд:   Volker Sippel


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 507 1245.76 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 69 385.981 5000 0.0000