english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AL 220046

Гълъбовъд:   Zani GJULA


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 406 1382.29 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 791 924.882 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 584 193.162 5000 0.0000