english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AL 220040

Гълъбовъд:   Zani GJULA


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 450 1325.69 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 603 1176.57 102000 0.0000