english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AL 220040

Гълъбовъд:   Zani GJULA


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 3 12.08.2022 06:45:00 584 1143.44 189100 0.0000
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 450 1325.69 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 603 1176.57 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 881 1003.11 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 643 1248.08 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 807 998.204 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 1187 276.654 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 1204 28.1043 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 1186 15.5728 9780 0.0000