english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AL 220010

Гълъбовъд:   Zani GJULA


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 937 66.8993 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 583 193.502 5000 0.0000