english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AL 220029

Гълъбовъд:   Zani GJULA


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 853 221.136 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 547 1221.28 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 989 78.148 5000 0.0000