english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 33657

Гълъбовъд:   Vicont & Vicontesa


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 562 1214.14 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 71 1651.53 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 957 81.8532 5000 0.0000