english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 33617

Гълъбовъд:   Vicont & Vicontesa


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 4 18.08.2022 06:40:00 250 673.359 303520 0.0000
RACE 3 12.08.2022 06:45:00 509 1177.89 189100 0.0000
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 890 99.7212 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 447 1319.27 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 608 1065.38 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 736 1193.37 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 471 1069.8 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 781 1193.59 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 621 718.038 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 168 500.601 9780 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 682 155.177 5000 0.0000