english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 41401

Гълъбовъд:   Milkotev


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 660 1133.08 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 497 1251.6 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 1176 3.3387 5000 0.0000