english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: HU 22-D-686148

Гълъбовъд:   Herold Attila


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 400 1335.9 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 1090 57.6183 5000 0.0000