english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: MD 1046

Гълъбовъд:   GORBATOVSCHI Dumitru


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 582 1180.45 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 635 166.817 5000 0.0000