english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: MD 1097

Гълъбовъд:   GORBATOVSCHI Dumitru


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 3 12.08.2022 06:45:00 146 1310.61 189100 0.0000
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 76 1524.43 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 521 1226.06 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 718 1026.43 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 97 1339.8 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 399 1078.07 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 644 1233.97 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 422 806.414 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 403 370.808 9780 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 421 266.963 5000 0.0000