english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: MD 1096

Гълъбовъд:   GORBATOVSCHI Dumitru


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 66 1525.12 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 741 980.768 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 180 325.832 5000 0.0000