english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 6276-22-285

Гълъбовъд:   Ilhan CHELEBI


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 670 1117.72 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 562 1208.02 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 824 105.916 5000 0.0000