english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 55708

Гълъбовъд:   comb. KSJ


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 296 1468.77 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 298 1451.84 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 1020 75.7048 5000 0.0000