english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 55713

Гълъбовъд:   comb. KSJ


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 3 12.08.2022 06:45:00 264 1276.52 189100 0.0000
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 232 1491.89 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 117 1618.61 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 416 1107.61 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 870 1115.52 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 390 1079.1 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 677 1226.82 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 1100 376.757 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 977 141.596 9780 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 1131 44.7664 5000 0.0000