english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 55732

Гълъбовъд:   comb. KSJ


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 806 820.006 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 938 66.8984 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 790 120.755 5000 0.0000