english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 55735

Гълъбовъд:   comb. KSJ


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 2 06.08.2022 06:40:00 671 1116.83 156500 0.0000
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 650 1032.95 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 270 297.986 5000 0.0000