english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 55723

Гълъбовъд:   comb. KSJ


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 76 1650.03 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 44 402.658 5000 0.0000