english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 55718

Гълъбовъд:   comb. KSJ


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 655 1002.9 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 337 283.565 5000 0.0000