english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 44406

Гълъбовъд:   Edip Shaban


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 954 65.5356 102000 0.0000
Training 7 28.07.2022 07:00:00 858 1008.57 59100 0.0000
Training 6 26.07.2022 07:00:00 836 1154.39 59100 0.0000
Training 5 24.07.2022 06:55:00 54 1142.46 55400 0.0000
Training 4 22.07.2022 07:00:00 380 1321.54 35500 0.0000
Training 3 20.07.2022 07:10:00 536 766.049 20000 0.0000
Training 2 16.07.2022 07:05:00 138 506.731 9780 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 409 269.15 5000 0.0000