english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 4273-22-901

Гълъбовъд:   Axel Stork


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 851 507.665 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 653 163.786 5000 0.0000