english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: BG 60104

Гълъбовъд:   Georgi & Emil


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 1 01.08.2022 06:45:00 412 1334.25 102000 0.0000
Training 1 14.07.2022 07:00:00 761 129.635 5000 0.0000