english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: UNKNOW  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
325 DV 0666-22-2067 1268.100 0.000
656 DV 0666-22-2085 1089.030 0.000
816 DV 0666-22-2087 122.551 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
631 DV 0666-22-2085 1168.690 0.000
832 DV 0666-22-2067 593.459 0.000
888 DV 0666-22-2087 99.785 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
500 DV 0666-22-2067 1251.240 0.000
588 DV 0666-22-2087 1178.830 0.000
868 DV 0666-22-2085 431.878 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
442 DV 0666-22-2087 260.211 0.000
732 BG 03606 138.777 0.000
828 DV 0666-22-2085 105.033 0.000
984 DV 0666-22-2067 78.967 0.000