english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: E.L.Loft en Zn  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
412 BG 47935 1374.770 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
252 BG 47935 1466.850 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
77 BG 47935 374.681 0.000