english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: BBM - Loft  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
209 BG BG 55030 1302.250 0.000
371 BG BG 55032 1257.490 0.000
609 BG BG 55010 1127.530 0.000
628 BG BG 55006 1111.330 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
70 BG BG 55010 1524.850 0.000
200 BG BG 55007 1503.540 0.000
266 BG BG 55032 1484.230 0.000
575 BG BG 55006 1211.160 0.000
706 BG BG 55030 1079.130 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
231 BG BG 55032 1556.110 0.000
427 BG BG 55030 1329.720 0.000
450 BG BG 55010 1313.690 0.000
453 BG BG 55006 1311.110 0.000
454 BG BG 55037 1307.420 0.000
625 BG BG 55007 1155.440 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
461 BG BG 55007 243.495 0.000
469 BG BG 55030 241.777 0.000
589 BG BG 55006 188.954 0.000
648 BG BG 55032 164.624 0.000
727 BG BG 55037 139.807 0.000
730 BG BG 55010 139.194 0.000