english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Vyara & Dimo  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
134 BG BG 007701 1189.860 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
96 BG BG 007701 1328.090 0.000
514 BG BG 007717 1173.330 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
60 BG BG 007704 1525.480 0.000
386 BG BG 007717 1387.600 0.000
557 BG BG 007701 1221.080 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
580 BG BG 007717 1180.620 0.000
589 BG BG 007704 1178.550 0.000
887 BG BG 007701 335.617 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
41 BG BG 007717 1164.060 0.000
186 BG BG 007701 1146.260 0.000
545 BG BG 007702 1084.570 0.000
976 BG BG 007704 977.608 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
13 BG BG 007717 1354.830 0.000
165 BG BG 007702 1333.090 0.000
188 BG BG 007704 1330.850 0.000
572 BG BG 007701 1269.160 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
13 BG BG 007717 1149.420 0.000
409 BG BG 007702 1077.580 0.000
464 BG BG 007701 1070.550 0.000
719 BG BG 007704 1029.850 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
248 BG BG 007704 1341.040 0.000
277 BG BG 007717 1335.950 0.000
518 BG BG 007701 1288.830 0.000
645 BG BG 007702 1233.870 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
130 BG BG 007701 887.331 0.000
156 BG BG 007702 882.035 0.000
523 BG BG 007717 771.119 0.000
1043 BG BG 007704 500.578 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
27 BG BG 007702 538.967 0.000
31 BG BG 007717 532.801 0.000
69 BG BG 007704 519.669 0.000
931 BG BG 007701 142.590 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
173 BG BG 007704 328.530 0.000
343 BG BG 007702 281.756 0.000
744 BG BG 007717 136.175 0.000
919 BG BG 007701 84.864 0.000