english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Sezgin Kusheli  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
23 BG BG 09108 1406.880 0.000
339 BG BG 09113 1262.010 0.000
437 BG BG 09112 1213.120 0.000
542 BG BG 09117 1157.420 0.000
763 BG BG 09207 775.635 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
12 BG BG 09108 1553.890 0.000
258 BG BG 09207 1485.610 0.000
267 BG BG 09112 1483.650 0.000
398 BG BG 09117 1385.260 0.000
894 BG BG 09113 96.516 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
247 BG BG 09207 1473.250 0.000
300 BG BG 09113 1443.110 0.000
385 BG BG 09112 1337.720 0.000
875 BG BG 09117 377.072 0.000
911 BG BG 09108 137.084 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
252 BG BG 09108 303.370 0.000
627 BG BG 09112 169.134 0.000
696 BG BG 09117 151.117 0.000
818 BG BG 09113 107.826 0.000
901 BG BG 09207 91.123 0.000
1181 BG BG 09205 3.325 0.000