english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Daniel Terziev  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
165 BG BG 09902 219.045 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
286 BG BG 09902 431.554 0.000
358 BG BG 09916 199.719 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
363 BG BG 09916 1258.140 0.000
393 BG BG 09908 1245.110 0.000
782 BG BG 09903 505.044 0.000
802 BG BG 09902 265.773 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
216 BG BG 09903 1497.960 0.000
283 BG BG 09902 1471.270 0.000
362 BG BG 09916 1402.150 0.000
599 BG BG 09908 1198.920 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
306 BG BG 09903 1410.820 0.000
734 BG BG 09902 982.511 0.000
834 BG BG 09908 614.226 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
333 BG BG 09908 1117.830 0.000
386 BG BG 09902 1111.040 0.000
857 BG BG 09903 1008.660 0.000
902 BG BG 09916 996.630 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
403 BG BG 09908 1299.990 0.000
510 BG BG 09902 1279.570 0.000
788 BG BG 09903 1168.270 0.000
880 BG BG 09916 1109.280 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
145 BG BG 09916 1127.910 0.000
269 BG BG 09908 1112.960 0.000
623 BG BG 09902 1046.530 0.000
958 BG BG 09903 884.106 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
157 BG BG 09916 1355.750 0.000
426 BG BG 09908 1312.650 0.000
673 BG BG 09903 1227.550 0.000
896 BG BG 09902 1090.640 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
154 BG BG 09902 882.184 0.000
518 BG BG 09903 772.320 0.000
927 BG BG 09908 616.023 0.000
1072 BG BG 09916 456.253 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
248 BG BG 09916 453.246 0.000
395 BG BG 09921 371.670 0.000
651 BG BG 09908 193.974 0.000
853 BG BG 09902 171.956 0.000
1123 BG BG 09903 119.377 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
16 BG BG 09916 440.089 0.000
66 BG BG 09903 387.792 0.000
277 BG BG 09902 296.320 0.000
383 BG BG 09908 274.241 0.000
1117 BG BG 09921 46.794 0.000