english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Dieter Siebert & Chen Yue  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
179 DV DV 6723-22-2237 1510.440 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
214 DV DV 6723-22-2237 1579.020 0.000
946 DV DV 6723-22-2258 66.375 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
621 DV DV 6723-22-2237 169.953 0.000
813 DV DV 6723-22-2258 109.125 0.000
997 DV DV 6723-22-2205 76.944 0.000
999 DV DV 6723-22-2215 76.517 0.000
1205 DV DV 6723-22-2247 3.256 0.000