english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team P & G  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
372 BG BG 14084 1256.890 0.000
769 BG BG 14032 695.420 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
749 BG BG 14032 1011.390 0.000
763 BG BG 14084 965.602 0.000
804 BG BG 14085 833.259 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
122 BG BG 14032 1617.500 0.000
611 BG BG 14084 1174.630 0.000
709 BG BG 14021 984.928 0.000
775 BG BG 14085 970.686 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
54 BG BG 14021 396.904 0.000
244 BG BG 14085 308.575 0.000
585 BG BG 14083 192.286 0.000
847 BG BG 14084 103.490 0.000
938 BG BG 14033 83.161 0.000