english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team P & G  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
438 BG BG 14084 185.402 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
372 BG BG 14084 1256.890 0.000
769 BG BG 14032 695.420 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
749 BG BG 14032 1011.390 0.000
763 BG BG 14084 965.602 0.000
804 BG BG 14085 833.259 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
122 BG BG 14032 1617.500 0.000
611 BG BG 14084 1174.630 0.000
709 BG BG 14021 984.928 0.000
775 BG BG 14085 970.686 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
97 BG BG 14032 1158.270 0.000
499 BG BG 14084 1094.230 0.000
687 BG BG 14085 1031.510 0.000
693 BG BG 14021 1029.630 0.000
772 BG BG 14083 1020.240 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
20 BG BG 14085 1353.840 0.000
109 BG BG 14032 1338.910 0.000
136 BG BG 14083 1335.580 0.000
602 BG BG 14021 1263.950 0.000
809 BG BG 14084 1163.630 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
68 BG BG 14033 1141.110 0.000
210 BG BG 14083 1119.290 0.000
246 BG BG 14021 1115.890 0.000
349 BG BG 14084 1097.090 0.000
417 BG BG 14032 1076.370 0.000
514 BG BG 14085 1065.370 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
29 BG BG 14032 1382.960 0.000
183 BG BG 14085 1351.600 0.000
366 BG BG 14033 1323.680 0.000
468 BG BG 14083 1302.730 0.000
661 BG BG 14021 1230.430 0.000
830 BG BG 14084 1161.070 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
361 BG BG 14085 824.997 0.000
500 BG BG 14084 779.327 0.000
553 BG BG 14083 759.989 0.000
611 BG BG 14033 721.826 0.000
1011 BG BG 14032 569.433 0.000
1102 BG BG 14021 376.478 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
413 BG BG 14085 368.730 0.000
491 BG BG 14084 330.677 0.000
558 BG BG 14033 248.181 0.000
749 BG BG 14021 189.979 0.000
763 BG BG 14083 189.600 0.000
1157 BG BG 14032 80.902 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
54 BG BG 14021 396.904 0.000
244 BG BG 14085 308.575 0.000
585 BG BG 14083 192.286 0.000
847 BG BG 14084 103.490 0.000
938 BG BG 14033 83.161 0.000