english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Andreas Moeller  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
334 DV DV 3391-22-26 1434.660 0.000
541 DV DV 3391-22-51 1228.110 0.000
543 DV DV 3391-22-59 1227.770 0.000
792 DV DV 3391-22-72 860.981 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
1 DV DV 3391-22-72 1842.520 0.000
179 DV DV 3391-22-26 1597.670 0.000
721 DV DV 3391-22-59 983.738 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
246 DV DV 3391-22-72 308.344 0.000
459 DV DV 3391-22-59 244.425 0.000
815 DV DV 3391-22-51 108.868 0.000
848 DV DV 3391-22-26 103.490 0.000
867 DV DV 3391-22-76 101.035 0.000