english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Richard Reiss  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
129 DV DV 1829-22-739 1322.520 0.000
497 DV DV 1829-22-691 1191.540 0.000
586 DV DV 1829-22-722 1143.100 0.000
810 DV DV 1829-22-721 244.878 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
324 DV DV 1829-22-721 1445.220 0.000
466 DV DV 1829-22-625 1309.730 0.000
489 DV DV 1829-22-739 1296.420 0.000
634 DV DV 1829-22-691 1168.310 0.000
834 DV DV 1829-22-722 562.653 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
401 DV DV 1829-22-721 1335.900 0.000
448 DV DV 1829-22-739 1318.720 0.000
652 DV DV 1829-22-625 1004.870 0.000
762 DV DV 1829-22-691 977.965 0.000
865 DV DV 1829-22-722 442.239 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
211 DV DV 1829-22-625 317.608 0.000
539 DV DV 1829-22-691 216.813 0.000
982 DV DV 1829-22-739 79.013 0.000
1027 DV DV 1829-22-722 75.503 0.000
1068 DV DV 1829-22-721 68.567 0.000