english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Nikolai RAKOV  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
1 BG BG 15906 845.405 0.000
172 BG BG 15904 200.846 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
23 BG BG 15904 1329.460 0.000
284 BG BG 15905 439.143 0.000
484 BG BG 15906 100.556 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
118 BG BG 15905 1324.510 0.000
139 BG BG 15919 1311.550 0.000
746 BG BG 15904 911.165 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
42 BG BG 15919 1526.950 0.000
202 BG BG 15905 1503.270 0.000
717 BG BG 15904 1050.460 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
269 BG BG 15904 1463.060 0.000
527 BG BG 15905 1224.870 0.000
927 BG BG 15919 66.942 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
2 BG BG 15919 1170.320 0.000
220 BG BG 15906 1139.500 0.000
302 BG BG 15918 1121.850 0.000
817 BG BG 15904 1016.090 0.000
995 BG BG 15905 967.753 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
102 BG BG 15919 1339.600 0.000
258 BG BG 15904 1323.450 0.000
708 BG BG 15918 1212.410 0.000
955 BG BG 15906 1085.870 0.000
1102 BG BG 15905 649.081 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
102 BG BG 15918 1136.930 0.000
491 BG BG 15904 1067.770 0.000
686 BG BG 15919 1035.450 0.000
818 BG BG 15906 979.609 0.000
960 BG BG 15911 883.967 0.000
1004 BG BG 15905 737.196 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
206 BG BG 15918 1348.060 0.000
236 BG BG 15904 1343.340 0.000
905 BG BG 15911 1087.350 0.000
975 BG BG 15919 961.443 0.000
1089 BG BG 15906 528.350 0.000
1096 BG BG 15905 516.068 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
155 BG BG 15911 882.100 0.000
161 BG BG 15918 881.018 0.000
714 BG BG 15919 705.496 0.000
797 BG BG 15904 670.316 0.000
1162 BG BG 15905 267.080 0.000
1179 BG BG 15906 210.428 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
194 BG BG 15911 491.671 0.000
364 BG BG 15905 375.831 0.000
670 BG BG 15918 193.519 0.000
671 BG BG 15906 193.512 0.000
910 BG BG 15904 143.053 0.000
982 BG BG 15919 141.525 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
97 BG BG 15918 351.638 0.000
387 BG BG 15906 273.015 0.000
649 BG BG 15911 164.266 0.000
657 BG BG 15919 163.255 0.000
672 BG BG 15904 160.483 0.000
743 BG BG 15905 136.592 0.000