english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Sasse - Welzel  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
5 DV DV 2739-22-1530 1409.480 0.000
151 DV DV 2739-22-347 1310.040 0.000
614 DV DV 2739-22-1581 1122.930 0.000
671 DV DV 2739-22-1582 1080.930 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
371 DV DV 2739-22-1582 1398.890 0.000
433 DV DV 2739-22-1581 1353.450 0.000
442 DV DV 2739-22-347 1330.040 0.000
630 DV DV 2739-22-1530 1168.900 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
7 DV DV 2739-22-1530 1832.650 0.000
82 DV DV 2739-22-347 1647.310 0.000
148 DV DV 2739-22-1582 1610.430 0.000
618 DV DV 2739-22-1581 1170.720 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
18 DV DV 2739-22-1530 436.123 0.000
279 DV DV 2739-22-347 295.890 0.000
471 DV DV 2739-22-1582 241.559 0.000
521 DV DV 2739-22-1581 222.469 0.000
798 DV DV 2739-22-1553 116.689 0.000
1052 DV DV 2739-22-1584 73.978 0.000