english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Bernhard Ganske  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
693 DV DV 6754-22-283 1102.650 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
579 DV DV 6754-22-283 1180.620 0.000
643 DV DV 6754-22-296 1045.190 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
360 DV DV 6754-22-283 277.398 0.000
759 DV DV 6754-22-300 130.216 0.000
829 DV DV 6754-22-295 104.621 0.000
845 DV DV 6754-22-296 103.550 0.000
880 DV DV 6754-22-289 96.997 0.000
1187 DV DV 6754-22-287 3.308 0.000