english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Viglidan Agoston  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
39 HU HU 22-11-89070 1377.660 0.000
50 HU HU 22-11-89038 1375.430 0.000
248 HU HU 22-11-88837 1277.550 0.000
632 HU HU 22-11-89029 1102.170 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
565 HU HU 22-11-89029 1213.580 0.000
664 HU HU 22-11-89038 1125.190 0.000
767 HU HU 22-11-89070 964.533 0.000
872 HU HU 22-11-88837 104.689 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
326 HU HU 22-11-89029 1346.920 0.000
371 HU HU 22-11-88837 1339.310 0.000
697 HU HU 22-11-89038 986.077 0.000
739 HU HU 22-11-89070 981.197 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
28 HU HU 22-11-89029 422.559 0.000
150 HU HU 22-11-89070 334.586 0.000
193 HU HU 22-11-88837 322.591 0.000
968 HU HU 22-11-89091 80.973 0.000
1111 HU HU 22-11-89011 51.393 0.000
1166 HU HU 22-11-89087 19.625 0.000
1195 HU HU 22-11-89038 3.289 0.000