english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Dean VALKANOV  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
213 BG BG 19742 131.452 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
4 BG BG 19742 1395.870 0.000
249 BG BG 19751 677.568 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
59 BG BG 19742 1369.630 0.000
507 BG BG 19751 1180.140 0.000
622 BG BG 19759 1114.460 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
124 BG BG 19751 1519.930 0.000
271 BG BG 19759 1479.950 0.000
769 BG BG 19742 953.564 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
131 BG BG 19751 1615.610 0.000
199 BG BG 19732 1592.360 0.000
273 BG BG 19742 1462.450 0.000
456 BG BG 19759 1286.620 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
376 BG BG 19759 1111.800 0.000
380 BG BG 19742 1111.530 0.000
603 BG BG 19751 1067.480 0.000
926 BG BG 19732 989.958 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
87 BG BG 19751 1341.630 0.000
451 BG BG 19742 1291.030 0.000
712 BG BG 19732 1210.740 0.000
1009 BG BG 19759 1053.600 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
301 BG BG 19732 1108.810 0.000
730 BG BG 19742 1028.870 0.000
772 BG BG 19751 1019.990 0.000
823 BG BG 19759 967.058 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
9 BG BG 19751 1389.870 0.000
151 BG BG 19732 1356.960 0.000
456 BG BG 19742 1305.920 0.000
876 BG BG 19737 1099.460 0.000
1160 BG BG 19759 406.182 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
95 BG BG 19751 894.214 0.000
227 BG BG 19742 862.565 0.000
304 BG BG 19737 835.556 0.000
655 BG BG 19732 714.503 0.000
1182 BG BG 19759 206.084 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
218 BG BG 19751 478.989 0.000
282 BG BG 19742 422.380 0.000
451 BG BG 19759 358.901 0.000
693 BG BG 19732 192.875 0.000
765 BG BG 19737 189.507 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
161 BG BG 19737 331.316 0.000
612 BG BG 19759 173.957 0.000
936 BG BG 19732 83.166 0.000
1061 BG BG 19751 71.117 0.000
1123 BG BG 19742 45.246 0.000