english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Star Pigeons  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
126 BG BG 59841 1323.390 0.000
262 BG BG 59808 1276.670 0.000
329 BG BG 57705 1263.640 0.000
470 BG BG 57701 1194.940 0.000
486 BG BG 59890 1192.880 0.000
523 BG BG 59894 1167.050 0.000
745 BG BG 59802 924.044 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
4 BG BG 57705 1560.100 0.000
243 BG BG 57701 1488.730 0.000
263 BG BG 59894 1485.020 0.000
469 BG BG 59890 1300.990 0.000
553 BG BG 59841 1222.720 0.000
613 BG BG 59802 1180.140 0.000
617 BG BG 59808 1177.870 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
10 BG BG 57701 1820.590 0.000
93 BG BG 59890 1642.060 0.000
408 BG BG 57705 1334.680 0.000
698 BG BG 59894 986.039 0.000
749 BG BG 59808 979.749 0.000
894 BG BG 59802 240.129 0.000
910 BG BG 59841 139.245 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
191 BG BG 59890 323.398 0.000
260 BG BG 59811 300.138 0.000
407 BG BG 57701 269.317 0.000
426 BG BG 59808 265.468 0.000
488 BG BG 59841 235.599 0.000
602 BG BG 59894 181.654 0.000
726 BG BG 57705 139.901 0.000
1148 BG BG 59802 35.302 0.000