english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team VETREN  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
280 BG BG 16918 1471.960 0.000
625 BG BG 16917 1176.090 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
217 BG BG 16917 1576.180 0.000
445 BG BG 16918 1320.610 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
10 BG BG 16917 447.835 0.000
774 BG BG 16918 127.261 0.000
871 BG BG 16945 99.679 0.000