english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team VETREN  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
27 BG BG 16918 266.979 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
459 BG BG 16918 170.626 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
369 BG BG 16918 1257.680 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
280 BG BG 16918 1471.960 0.000
625 BG BG 16917 1176.090 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
217 BG BG 16917 1576.180 0.000
445 BG BG 16918 1320.610 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
86 BG BG 16918 1159.530 0.000
469 BG BG 16917 1101.630 0.000
806 BG BG 16945 1017.170 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
213 BG BG 16918 1328.470 0.000
464 BG BG 16917 1287.950 0.000
517 BG BG 16945 1278.770 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
278 BG BG 16945 1111.750 0.000
419 BG BG 16918 1076.210 0.000
1020 BG BG 16917 584.073 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
568 BG BG 16917 1269.040 0.000
696 BG BG 16918 1222.420 0.000
794 BG BG 16945 1189.050 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
92 BG BG 16917 895.062 0.000
543 BG BG 16945 764.760 0.000
1097 BG BG 16918 377.105 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
86 BG BG 16917 516.954 0.000
503 BG BG 16918 320.538 0.000
662 BG BG 16945 193.714 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
10 BG BG 16917 447.835 0.000
774 BG BG 16918 127.261 0.000
871 BG BG 16945 99.679 0.000