english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Martin und Britta Brühl  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
48 DV DV 035-22-291 1375.770 0.000
341 DV DV 035-22-269 1261.600 0.000
608 DV DV 035-22-296 1127.940 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
234 DV DV 035-22-291 1491.420 0.000
274 DV DV 035-22-269 1474.150 0.000
687 DV DV 035-22-296 1111.690 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
239 DV DV 035-22-269 1531.080 0.000
516 DV DV 035-22-291 1226.990 0.000
573 DV DV 035-22-257 1182.180 0.000
696 DV DV 035-22-296 986.155 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
143 DV DV 035-22-291 337.230 0.000
148 DV DV 035-22-269 335.151 0.000
259 DV DV 035-22-257 301.084 0.000
443 DV DV 035-22-296 259.959 0.000
1116 DV DV 035-22-276 46.834 0.000