english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Plamen Staikov  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
136 BG BG 02424 248.586 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
309 BG BG 02424 376.420 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
312 BG BG 02414 1272.110 0.000
319 BG BG 02404 1271.110 0.000
707 BG BG 02424 1034.730 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
180 BG BG 02404 1510.190 0.000
817 BG BG 02414 735.182 0.000
855 BG BG 02424 213.965 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
20 BG BG 02424 1791.170 0.000
86 BG BG 02404 1645.620 0.000
662 BG BG 02414 994.478 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
473 BG BG 02404 1101.000 0.000
835 BG BG 02414 1013.400 0.000
1062 BG BG 02424 810.266 0.000
1097 BG BG 02434 571.841 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
426 BG BG 02414 1296.630 0.000
571 BG BG 02424 1269.420 0.000
724 BG BG 02434 1202.580 0.000
822 BG BG 02404 1161.780 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
171 BG BG 02414 1123.890 0.000
521 BG BG 02404 1064.300 0.000
688 BG BG 02424 1035.220 0.000
923 BG BG 02434 902.003 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
140 BG BG 02404 1359.490 0.000
197 BG BG 02414 1349.160 0.000
812 BG BG 02434 1176.630 0.000
1046 BG BG 02424 753.670 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
246 BG BG 02414 853.461 0.000
309 BG BG 02404 834.783 0.000
729 BG BG 02434 703.354 0.000
839 BG BG 02424 633.667 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
427 BG BG 02404 365.612 0.000
743 BG BG 02434 190.177 0.000
858 BG BG 02414 171.288 0.000
1207 BG BG 02424 6.377 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
120 BG BG 02404 345.026 0.000
411 BG BG 02414 268.661 0.000
462 BG BG 02434 243.201 0.000
1163 BG BG 02430 21.757 0.000