english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Deyan Devnya & T. Todorv  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
156 BG BG 022046 238.404 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
156 BG BG 022046 1154.370 0.000
349 BG BG 022327 201.277 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
226 BG BG 022325 1294.790 0.000
549 BG BG 022046 1155.780 0.000
814 BG BG 022327 122.589 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
440 BG BG 022325 1331.150 0.000
465 BG BG 022046 1311.650 0.000
484 BG BG 022327 1297.280 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
58 BG BG 022325 1655.390 0.000
220 BG BG 022327 1574.620 0.000
265 BG BG 022046 1464.060 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
156 BG BG 022325 1151.560 0.000
398 BG BG 022327 1109.410 0.000
467 BG BG 022046 1102.000 0.000
533 BG BG 022037 1086.170 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
179 BG BG 022037 1331.460 0.000
229 BG BG 022325 1326.290 0.000
499 BG BG 022046 1280.990 0.000
1095 BG BG 022327 709.491 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
157 BG BG 022037 1125.730 0.000
242 BG BG 022325 1116.270 0.000
571 BG BG 022327 1057.640 0.000
697 BG BG 022046 1033.690 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
263 BG BG 022037 1338.500 0.000
300 BG BG 022327 1333.220 0.000
624 BG BG 022325 1238.700 0.000
749 BG BG 022046 1207.120 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
472 BG BG 022037 786.266 0.000
739 BG BG 022325 700.575 0.000
763 BG BG 022046 691.706 0.000
909 BG BG 022327 618.155 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
144 BG BG 022325 505.784 0.000
249 BG BG 022037 453.092 0.000
316 BG BG 022327 400.664 0.000
676 BG BG 022046 193.410 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
294 BG BG 022046 291.928 0.000
831 BG BG 022037 104.499 0.000
971 BG BG 022327 80.374 0.000
1211 BG BG 022325 3.241 0.000