english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Bruser - Schwarte  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
322 DV DV 1182-22-711 1269.330 0.000
362 DV DV 1182-22-708 1258.440 0.000
450 DV DV 1182-22-707 1200.100 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
94 DV DV 1182-22-708 1523.020 0.000
126 DV DV 1182-22-711 1519.880 0.000
644 DV DV 1182-22-707 1163.580 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
546 DV DV 1182-22-708 1221.360 0.000
552 DV DV 1182-22-707 1217.440 0.000
760 DV DV 1182-22-711 978.430 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
30 DV DV 1182-22-710 417.478 0.000
95 DV DV 1182-22-708 354.200 0.000
460 DV DV 1182-22-711 244.016 0.000
598 DV DV 1182-22-707 184.121 0.000
1173 DV DV 1182-22-709 18.385 0.000