english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Philipp HEINICKE - B  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
480 DV DV 3079-22-240 1298.110 0.000
738 DV DV 3079-22-236 1016.620 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
571 DV DV 3079-22-236 1182.480 0.000
931 DV DV 3079-22-240 66.916 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
153 DV DV 3079-22-240 333.159 0.000
347 DV DV 3079-22-235 280.796 0.000
446 DV DV 3079-22-233 257.668 0.000
519 DV DV 3079-22-234 223.108 0.000
705 DV DV 3079-22-236 149.321 0.000